מוצץ פירות מיוחד

אפשרויות זמינות

מוצץ סיליקון להאכלת פירות לתינוקות

ללא Nitrosamine ,PVC ,Latex ,Phthalate ,BPA .